เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เปิดให้บริการแล้วค่ะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เปิดให้บริการแล้วค่ะ

ขอเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ภายในพื้นที่  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงผลงานการดำเนินงานของทางเทศบาลบ้านชัฏป่าหวาย
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผ่านเมนูง่าย ๆ ด้านซ้ายมือด้วยค่ะ

Admin

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!