การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยรางวัลประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ประจำปี ๒๕๕๘

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!