กิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 28 และ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!