มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดราชบุรี  ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย จำนวน 15 ราย โดยนางจิรนันท์ เจียมเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี นายวิเชียร สบายจิตร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!