สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอยข้างปั๊มน้ำมันปฏิพิมพ์ออยล์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลซอยข้างปั๊มน้ำมันปฏิพิมพ์ออยล์  ขนาดกว้าง3.40 เมตร ยาว 165 เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า561 ตารางเมตร  ราคากลางทั้งสิ้น 386,000 บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!