สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางหลวงแผ่นดินสาย3313และสาย3087

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางหลวงแผ่นดินสาย 3313และสาย3087ปรับพื้นที่เกาะกลางถนนและปลูกไม้ประดับ3 ชนิด จำนวนรวม2020 ต้น  งบประมาณทั้งสิ้น 126,100.-บาท

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!