สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาลเขากลิ้ง-อ่างเก็บน้ำ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

หมู่ที่  ๑๑ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180 เมตร  หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 1080 ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น 567,000  บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!