สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนฟุตบาทคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 3087

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ม.1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 386 ตารางเมตร  งบประมาณทั้งสิ้น 200,000  บาท   

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!