ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  ราคา  ๓,๙๐๐,๐๐๐..- บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!