สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดกว้าง  ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๒  เมตร  สูง  ๔  เมตร     หมู่ที่ ๑  ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  งบประมาณทั้งสิ้น  800,000.- บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!