สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐  ซีซี   ขับเคลื่อน ๒ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ   ปี ๒๐๑๕ จำนวน ๑ คัน ราคาแะคุณลักษณะตามามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘งบประมาณตั้งไว้  ๗๘๗,๐๐๐.- บาท

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!