สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลข้างโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า  1,500 ตารางเมตร ราคากลางงบประมาณทั้งสิ้น 870,000.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.- บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย (ในวันและเวลาราชการ) วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.chatpaway.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-731864 ในวันและเวลาราชการ