ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่องการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

        ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งไว้ 791,400.- บาท  จ่ายเงินนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 357,918.72 บาท