ประกาศเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องฟิตเนสพร้อมอุปกร์อกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง