คำถาม :

ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??

ระบบประปา
ระบบไฟฟ้า
ระบบการคมนาคม
ระบบการจัดการขยะ
ส่งคำตอบของคุณ