ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ถ.ราชบุรี-ผาปก ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180

โทรศัพท์ 032-731864 โทรสาร 032-731865