ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย ประตูสู่ดินแดนขุนเขาตะวันตก


เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ถ.ราชบุรี-ผาปก ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จังหวัดราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 032-731864 โทรสาร 032-731865